Arty nails

Arty Nails Cosmetics začala svoju činnosť v roku 2006 ako obchod s nechtovou kozmetikou a prvá akadémia nechtového dizajnu v Chorvátsku. Našou víziou bolo poskytnúť klientom prístup k najnovším technikám a najkvalitnejším produktom pre starostlivosť a inštaláciu umelých nechtov.

 

Od samého začiatku sme sa riadili myšlienkou, že len to najlepšie je dosť dobré a že vedomosti, zručnosti a kvalitné výrobky sú kľúčom k úspechu. Preto sme sa neustálym učením, zlepšovaním a monitorovaním svetových trendov rozrástli a dnes sme jednou z popredných chorvátskych spoločností v našom odbore a naše výrobky sú dostupné aj v krajinách regiónu a Európskej únie.